Aktualności

Inflacja a rynek obligacji: co czeka inwestorów?

Rynek długoterminowych obligacji skarbowych o stałym kuponie pozostawał w cieniu nie tylko trwającej hossy na rynkach akcji, ale też atrakcyjnych zysków z obligacji zmiennokuponowych. Przyczyną takiego zachowania obligacji o stałym kuponie było odwlekanie przez banki centralne początku cyklu obniżek stóp procentowych, spowodowane uporczywą inflacją. Wydaje się, że pojawiło się światełku w tunelu za sprawą stabilizacji… Więcej

Decyzja RPP korzystna dla inwestujących w fundusze niskiego ryzyka.

Brak obniżek stóp procentowych RPP tłumaczy obawą o wzrost dynamiki inflacji w II. połowie tego roku. Utrzymanie wysokich stóp procentowych to dobra wiadomość dla klientów inwestujących w fundusze niskiego ryzyka, które w tym roku mogą po raz kolejny osiągnąć stopę zwrotu znacznie przekraczającą spadające oprocentowanie lokat bankowych.

Wyniki otwartych funduszy inwestycyjnych lepsze od inflacji CPI

Z danych NBP z ostatnich 18. lat wynika, że wzrosty oprocentowania lokat bankowych występowały sporadycznie. Przeważały okresy spadku oprocentowania lokat w bankach. Większość lokat zakładanych przed rokiem realnie straciła. Dane NBP za wrzesień 2023 wskazują na spadek średniego oprocentowania nowych depozytów poniżej 5%. Oznacza to, że posiadacze lokat zakładanych we wrześniu 2022 nie tylko realnie… Więcej

Spadek oprocentowania lokat bankowych

Decyzja RPP o gwałtownym cięciu st.% spowodowała gwałtowne spadki stawek WIBOR, od których zależy oprocentowanie lokat bankowych. Skoczyły rentowności naszych 10-latek o stałym kuponie, co może oznaczać, że rynek obawia się, że inflacja po wyborach wzrośnie i może być konieczna podwyżka st.%.

Lokaty przegrywają

Z funduszami niskiego ryzyka, które w ostatnich 12 miesiącach zarobiły 8-10% bez żadnych warunków dodatkowych i limitów wpłat charakterystycznych dla lokat bankowych. RPP nie obniżyła st.%, co oznacza utrzymanie się dobrych perspektyw dla otwartych funduszy inwestycyjnych niskiego ryzyka. Znacznie więcej zarobiły fundusze średniego i wysokiego ryzyka.

Wzrost cen o 44%

Prezes GUS ogłosił, że od marca 2017 do marca 2023 ceny wzrosły o 44%. Rosnąca inflacja bazowa oraz przedwyborcze rozdawnictwo rządzących mogą pogłębić realną stratę posiadaczy lokat bankowych.

Powtórka z historii, niekoniecznie korzystna dla klientów banków

Podwyżki st.% skłaniają do poszukiwania najlepiej oprocentowanych lokat. Banki wiedzą, że spadek oczekiwań inflacyjnych doprowadzi do obniżek st.% – oferują więc oprocentowanie 8% rocznie, ale dla lokat np. na pół roku. Oznacza to, że decydując się na taką lokatę zarobimy maksymalnie 4% (minus podatek 19%) bez gwarancji oprocentowania w kolejnych 6. miesiącach. Od poprzedniego wpisu… Więcej

Kogo cieszy wzrost st.%?

Inwestujących w fundusze niskiego ryzyka, których rentowności brutto przekraczają 8% w perspektywie 12 miesięcy. To lepiej niż na lokatach bankowych.

Dobre wiadomości dla Klientów funduszy

Od nowego roku obowiązuje o 20% niższa opłata za zarządzanie w funduszach inwestycyjnych otwartych. To element obniżania opłat rekomendowany od kilku lat przez KNF. Korekta na rynkach uatrakcyjnia ceny akcji i obligacji.

WIG po roku +32%

Aktualizacja ostatniego wpisu: Stopy procentowe nadal w okolicach 0, Oficjalna inflacja CPI (szybki szacunek GUS) 4,3% r/r, Roczny wzrost WIG to +32%. Hosso trwaj!!!

Prawie zerowe st.% – jak długo?

Masowe działania banków centralnych spowodowały, że gospodarki funkcjonują obecnie w środowisku ekstremalnie niskich/ujemnych st.%. Nie wiadomo jak długo gospodarki będą funkcjonowały z ekstremalnie niskimi/ujemnymi st.%, ale Fed potrzebował prawie 7. lat aby zacząć podwyższać st.% po krachu z 2008 r., a EBC nie udało się to do tej pory. Wysoka inflacja sprawia, że trzymanie pieniędzy… Więcej

Najlepsze inwestycje

Czy najmodniejsze inwestycje to najlepsze inwestycje? Tak, ale dla spekulanta o silnych nerwach. Obecny krach udowadnia, że szukając modnych „okazji” inwestycyjnych powinniśmy dużą uwagę zwracać na ich płynność. Taką możliwość dają otwarte fundusze inwestycyjne zmuszone ustawą do dywersyfikacji swoich lokat. Moi Klienci ochronili zainwestowany kapitał pomimo marcowego załamania na giełdach. Będą więc mogli uczestniczyć w… Więcej

Alternatywa dla lokat dla milionerów

Ciekawe zestawienie lokat dla milionerów przygotował w artykule z 31.10.2019 r. Bankier.pl. Posiadacze miliona uzyskają w bankach od 0,85% do 2,85% rocznie (w niektórych wymagane jest spełnienie warunków dodatkowych) bez gwarancji wysokości oprocentowania po zakończeniu okresu lokaty. Także bez gwarancji wypłaty pieniędzy powyżej kwoty gwarantowanej przez BFG.pl. Wysokość oprocentowania zależy od deklarowanego okresu. Proponowane przeze… Więcej

Czy inflacja w tym roku wzrośnie do 4% r/r?

Szybko rosnąca inflacja w 2019 r. nie niepokoi przewodniczącego RPP A. Glapińskiego. Prezes NBP zakłada możliwy wzrost inflacji w końcówce roku w okolice górnego ograniczenia kanału NBP czyli 3,5% r/r. Zdaniem analityków wzrost cen ropy, energii oraz susza mogą doprowadzić do wzrostu inflacji nawet w okolice 4% r/r.E. Łon z RPP nadal postuluje obniżkę st.%… Więcej

Czy banki obstawiają brak zmian stóp procentowych do 2022 r?

Banki zaczynają informować o kolejnych obniżkach oprocentowania lokat. Być może banki oczekują że Rada Polityki Pieniężnej utrzyma stopy procentowe nawet do końca swojej kadencji czyli wiosny 2022 r. Taki komunikat wysyła od pewnego czasu prezes NBP i przewodniczący RPP A. Glapiński.

Nie ważne ile zarobimy, ważne ile wypłacimy

Rada Polityki Pieniężnej na razie nie chce podwyższać stóp procentowych. Niskie oprocentowanie lokat bankowych skłania inwestorów do poszukiwania alternatywnych sposobów pomnażania oszczędności. Kuszeni są produktami ze stopami zwrotu znacznie przekraczającymi dostępne na rynku. Warunek jest na ogół ten sam – zamrożenie kapitału na dłuższy czas. Schemat jest podobny, sprzedaje się HISTORIĘ prezentując osiągnięte wcześniej przez… Więcej

Obligacje GetBack S.A.

Zawsze uczulam Klientów na oferty obligacji korporacyjnych  (takie emitował min. GetBack S.A.). Nie sprzedawałem i nie sprzedaję obligacji korporacyjnych z trzech powodów: w przypadku problemów emitenta obligacji, posiadacz obligacji ryzykuje cały zainwestowany kapitał nawet profesjonalny inwestor może mieć problem z prawidłową oceną zabezpieczenia obligacji korporacyjnych obligacje korporacyjne na naszym rynku są produktami o niskiej płynności,… Więcej

Ujemne realne stopy procentowe, jak długo?

Członkowie Rady Polityki Pieniężnej prognozują utrzymywanie się ujemnych realnych stóp procentowych do końca 2018 roku. Ujemna realna stopa procentowa to strata dla posiadacza lokaty bankowej. Powstaje gdy wyższa inflacja zjada zysk z lokaty, pomniejsza kwotę początkowego depozytu. Źródło: NBP.pl, Zapis konferencji prasowej po posiedzeniu decyzyjnym RPP w dniach 04–05 kwietnia 2017 roku.

Kolejny miesiąc wzrostu inflacji

GUS podał, że w lutym wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wzrósł w ujęciu rocznym o 2,2%. Banki nie muszą podnosić oprocentowania lokat, tak więc trzymanie pieniędzy w banku może przynieść realna stratę. Jak są oprocentowane Państwa lokaty?

Dyrektywa BRRD

BRRD – Bank Recovery and Resolution Directive jest odpowiedzią na kryzys finansowy z 2008 r., w wyniku którego rządy wielu państw europejskich były zmuszone ratować banki przed bankructwem z pieniędzy podatników, a także kosztem gigantycznego zadłużenia. Dyrektywa jako akt prawny nie wchodzi bezpośrednio do prawodawstwa krajów unijnych. Zamiast tego wyznacza ramy i minima, do których… Więcej

Porównanie prowizji i opłat w polskim sektorze bankowym

NBP.pl w raporcie „Porównanie prowizji i opłat w polskim sektorze bankowym” policzył, że średnia miesięczna opłata za prowadzenie standardowego rachunku bankowego dla klientów detalicznych w badanych 18 bankach od grudnia 2014 wzrosła o prawie 24%. Z kolei średnia opłata w czerwcu 2015 za użytkowanie karty debetowej wzrosła o 38,43%. Źródło NBP.pl Treści zawarte na stronie… Więcej