Ciągłe monitorowanie inwestycji

Ciągły dostęp do kapitału

Zorientowanie na potrzeby klienta

Uczciwe i proste umowy

Otwarte fundusze inwestycyjne dla firm i osób zamożnych

Jeśli szukacie Państwo sprawdzonego pośrednika finansowego, trafiliście pod dobry adres!

Część z Państwa cały czas się zastanawia, gdzie obecnie są najlepsze lokaty bankowe lub jak uchronić wartość pieniędzy przed inflacją?

Na rynku istnieje wiele sposobów na zagospodarowanie nagromadzonego kapitału. Niektóre z reklamowanych produktów inwestycyjnych kuszą łatwym i dużym zyskiem, ale potem okazuje się, że nie ma reklamowanego zysku, a odzyskanie resztek wpłaconego kapitału może trwać latami.  Proponuję bezpieczniejsze od „cudownych”rozwiązań finansowych i elastyczniejsze od lokat bankowych inwestycje w otwarte fundusze inwestycyjne licencjonowane i nadzorowane przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF).

Posiadam wiedzę i doświadczenie, by właściwie ocenić dostępne na rynku oferty. Umiem odpowiednio dobrać te fundusze do akceptowanego przez Klienta ryzyka. Cały czas je monitoruję i w razie potrzeby pokazuję, jak dokonywać potrzebnych korekt. Jest to szczególnie ważne wtedy, gdy zastanawiamy się co wybrać najwyżej oprocentowane lokaty czy otwarte fundusze inwestycyjne – wtedy bowiem powierzamy w zarządzanie pieniądze nadzorowanemu przez KNF podmiotowi (Towarzystwu Funduszy Inwestycyjnych). Inwestycja w otwarte fundusze inwestycyjne ustawowo nie gwarantuje osiągnięcia zysku, ale może dać zysk większy niż na lokacie bankowej i dodatkowo pobić inflację w dłuższym terminie.

Świadomi inwestorzy wiedzą, że najlepiej, by tym inwestycjom towarzyszył sprawdzony doradca finansowy zorientowany na potrzeby Klienta.  Wtedy mamy pewność, że proponuje on otwarte fundusze inwestycyjne, które w danym momencie najlepiej  dostosowane są do profilu ryzyka inwestora. Sprawdzony doradca finansowy monitoruje notowania Państwa funduszy inwestycyjnych i na bieżąco przekazuje informacje o stanie inwestycji.

Nie traćcie Państwo czasu na szukanie gdzie jest najlepsza lokata. Proponuję otwarte fundusze inwestycyjne które mogą dać wyższą oczekiwaną stopę zwrotu i możliwość wypłaty pieniędzy w dowolnym momencie. Otwarte fundusze inwestycyjne mogą uchronić Państwa środki przed inflacją która w dłuższym terminie pożera najlepsze lokaty bankowe. Służę wiedzą i doświadczeniem zbieranymi przez lata pracy. Moją specjalizacją są otwarte fundusze inwestycyjne dla Firm i Klientów indywidualnych.