Ciągłe monitorowanie inwestycji

Ciągły dostęp do kapitału

Zorientowanie na potrzeby klienta

Uczciwe i proste umowy

Otwarte fundusze inwestycyjne dla firm i osób zamożnych

Witam na mojej stronie internetowej. Jeśli szukacie Państwo sprawdzonego doradcy finansowego, trafiliście pod dobry adres!

Część z Państwa cały czas się zastanawia gdzie znajdziecie najlepsze lokaty bankowe?

Na rynku istnieje wiele sposobów na zagospodarowanie nagromadzonego kapitału. Jednym z najskuteczniejszych i najwygodniejszych są otwarte fundusze inwestycyjne licencjonowane i nadzorowane przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Potrzeba jednak dużej wiedzy i doświadczenia, by właściwie ocenić dostępne na rynku oferty. Trzeba umieć nie tylko odpowiednio dobrać te fundusze ale także na bieżąco je monitorować i w razie potrzeby dokonywać potrzebnych korekt. Jest to szczególnie ważne wtedy, gdy w firmie zastanawiamy się co wybrać najwyżej oprocentowane lokaty czy otwarte fundusze inwestycyjne – wtedy bowiem powierzamy w zarządzanie (często niemałe) pieniądze zewnętrznemu podmiotowi (Towarzystwu Funduszy Inwestycyjnych), ale w dalszym ciągu jesteśmy za nie odpowiedzialni. A inwestycja w otwarte fundusze inwestycyjne ustawowo nie gwarantuje osiągnięcia zysku.

Świadomi inwestorzy wiedzą, że najlepiej, by wszystkim tym operacjom towarzyszył sprawdzony doradca finansowy zorientowany na potrzeby Klienta.  Wtedy mamy pewność, że proponuje on np. otwarte fundusze inwestycyjne dla firm i osób zamożnych, które w danym momencie najlepiej  dostosowane są do profilu ryzyka inwestora. Dodatkowo taki sprawdzony doradca finansowy monitoruje notowania funduszy inwestycyjnych i na bieżąco przekazuje informacje o stanie inwestycji.

Jeśli macie już Państwo dosyć szukania gdzie jest najlepsza lokata proponuję otwarte fundusze inwestycyjne które mogą dać lepszą oczekiwaną stopę zwrotu i możliwość wypłaty pieniędzy w dowolnym momencie. Otwarte fundusze inwestycyjne mogą uchronić Państwa środki przed inflacją która w dłuższym terminie pożera najlepsze lokaty bankowe. Służę wiedzą i doświadczeniem zbieranymi przez lata pracy. Moją specjalizacją są otwarte fundusze inwestycyjne dla firm i osób zamożnych.