Każda inwestycja niesie za sobą ryzyko ograniczonej płynności lub nawet częściowej utraty kapitału. Nie inaczej jest w przypadku funduszy inwestycyjnych. Ryzyko to można jednak kontrolować, a nawet zmniejszyć.

Zależy ono przede wszystkim od wyboru funduszu. Każdy z nich charakteryzuje się bowiem różnym poziomem ryzyka (a przez to i  oczekiwanego zysku). To od inwestora zależy, jakich przychodów oczekuje oraz na jakie ryzyko może sobie pozwolić. Na tej podstawie decyduje on, który z funduszy wybrać.

Dobrym zabezpieczeniem przed ewentualną stratą jest dywersyfikacja. Rozproszenie środków w różnych funduszach inwestycyjnych uniezależnia nas od zmienności wyników tylko jednego z nich.

Przed rozpoczęciem inwestycji w konkretny fundusz inwestycyjny, Inwestor powinien zapoznać się z ryzykami opisanymi w prospekcie informacyjnym danego funduszu inwestycyjnego.