Rynek długoterminowych obligacji skarbowych o stałym kuponie pozostawał w cieniu nie tylko trwającej hossy na rynkach akcji, ale też atrakcyjnych zysków z obligacji zmiennokuponowych. Przyczyną takiego zachowania obligacji o stałym kuponie było odwlekanie przez banki centralne początku cyklu obniżek stóp procentowych, spowodowane uporczywą inflacją. Wydaje się, że pojawiło się światełku w tunelu za sprawą stabilizacji odczytów inflacyjnych. Zwiastunem zmiany trendu mogą być obniżki stóp procentowych przez Bank Szwecji i Bank Republiki Czeskiej, a analitycy oczekują, że ECB obniży stopy procentowe w czerwcu.