Lipcowa retoryka RPP pozostaje niezmienna – brak obniżek stóp procentowych w tym roku, ze względu na ryzyko wzrostu inflacji CPI w okolice 6% do końca 2024 r. Banki nie są zainteresowane podnoszeniem oprocentowania lokat ze względu na nadpłynność. Słaby popyt na kredyty przy wysokim saldzie lokat w bankach powoduje, że banki nie są zainteresowane agresywnym podnoszeniem oprocentowania lokat, aby pozyskać środki na kredyty.