Brak obniżek stóp procentowych RPP tłumaczy obawą o wzrost dynamiki inflacji w II. połowie tego roku. Utrzymanie wysokich stóp procentowych to dobra wiadomość dla klientów inwestujących w fundusze niskiego ryzyka, które w tym roku mogą po raz kolejny osiągnąć stopę zwrotu znacznie przekraczającą spadające oprocentowanie lokat bankowych.