Z danych NBP z ostatnich 18. lat wynika, że wzrosty oprocentowania lokat bankowych występowały sporadycznie. Przeważały okresy spadku oprocentowania lokat w bankach. Większość lokat zakładanych przed rokiem realnie straciła. Dane NBP za wrzesień 2023 wskazują na spadek średniego oprocentowania nowych depozytów poniżej 5%. Oznacza to, że posiadacze lokat zakładanych we wrześniu 2022 nie tylko realnie stracili, ale trzymając pieniądze na lokatach mogą zarobić jeszcze mniej. W lepszej sytuacji są inwestujący w otwarte fundusze inwestycyjne, których stopy zwrotu za ostatnie 12 miesięcy pobiły nie tylko oprocentowanie lokat ale też inflację CPI.