GUS podał, że w lutym wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wzrósł w ujęciu rocznym o 2,2%. Banki nie muszą podnosić oprocentowania lokat, tak więc trzymanie pieniędzy w banku może przynieść realna stratę. Jak są oprocentowane Państwa lokaty?