Członkowie Rady Polityki Pieniężnej prognozują utrzymywanie się ujemnych realnych stóp procentowych do końca 2018 roku.
Ujemna realna stopa procentowa to strata dla posiadacza lokaty bankowej. Powstaje gdy wyższa inflacja zjada zysk z lokaty, pomniejsza kwotę początkowego depozytu.
Źródło: NBP.pl, Zapis konferencji prasowej po posiedzeniu decyzyjnym RPP w dniach 04–05 kwietnia 2017 roku.