Czy najmodniejsze inwestycje to najlepsze inwestycje? Tak, ale dla spekulanta o silnych nerwach. Obecny krach udowadnia, że szukając modnych „okazji” inwestycyjnych powinniśmy dużą uwagę zwracać na ich płynność. Taką możliwość dają otwarte fundusze inwestycyjne zmuszone ustawą do dywersyfikacji swoich lokat.

Moi Klienci ochronili zainwestowany kapitał pomimo marcowego załamania na giełdach. Będą więc mogli uczestniczyć w hossie która przychodzi po każdym krachu co najmniej od czasów gorączki tulipanowej z XVII w.