NBP.pl w raporcie „Porównanie prowizji i opłat w polskim sektorze bankowym”

policzył, że średnia miesięczna opłata za prowadzenie standardowego rachunku bankowego dla klientów detalicznych w badanych 18 bankach od grudnia 2014 wzrosła o prawie 24%.

Z kolei średnia opłata w czerwcu 2015 za użytkowanie karty debetowej wzrosła o 38,43%.

Źródło NBP.pl

Treści zawarte na stronie :
a) zostały przygotowane wyłącznie w celach informacyjnych, przez co nie mogą być  traktowane jako doradztwo finansowe, prawne, podatkowe czy też jakiekolwiek inne doradztwo inwestycyjne w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. „Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi”
b) nie stanowią żadnej „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Zgodnie z powyższym Administrator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie Treści zawartych w Serwisie
c) administrator  nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody jakie może ponieść Klient w wyniku zawarcia którejkolwiek z opisywanych transakcji, czy wykorzystania Treści przekazywanej przez stronę