Inflacja a rynek obligacji: co czeka inwestorów?

Opublikowano przez w Bez kategorii

Rynek długoterminowych obligacji skarbowych o stałym kuponie pozostawał w cieniu nie tylko trwającej hossy na rynkach akcji, ale też atrakcyjnych zysków z obligacji zmiennokuponowych. Przyczyną takiego zachowania obligacji o stałym kuponie było odwlekanie przez banki centralne początku cyklu obniżek stóp procentowych, spowodowane uporczywą inflacją. Wydaje się, że pojawiło się światełku w tunelu za sprawą stabilizacji… Więcej

Wyniki otwartych funduszy inwestycyjnych lepsze od inflacji CPI

Opublikowano przez w Bez kategorii

Z danych NBP z ostatnich 18. lat wynika, że wzrosty oprocentowania lokat bankowych występowały sporadycznie. Przeważały okresy spadku oprocentowania lokat w bankach. Większość lokat zakładanych przed rokiem realnie straciła. Dane NBP za wrzesień 2023 wskazują na spadek średniego oprocentowania nowych depozytów poniżej 5%. Oznacza to, że posiadacze lokat zakładanych we wrześniu 2022 nie tylko realnie… Więcej

Lokaty przegrywają

Opublikowano przez w Bez kategorii

Z funduszami niskiego ryzyka, które w ostatnich 12 miesiącach zarobiły 8-10% bez żadnych warunków dodatkowych i limitów wpłat charakterystycznych dla lokat bankowych. RPP nie obniżyła st.%, co oznacza utrzymanie się dobrych perspektyw dla otwartych funduszy inwestycyjnych niskiego ryzyka. Znacznie więcej zarobiły fundusze średniego i wysokiego ryzyka.

Powtórka z historii, niekoniecznie korzystna dla klientów banków

Opublikowano przez w Bez kategorii

Podwyżki st.% skłaniają do poszukiwania najlepiej oprocentowanych lokat. Banki wiedzą, że spadek oczekiwań inflacyjnych doprowadzi do obniżek st.% – oferują więc oprocentowanie 8% rocznie, ale dla lokat np. na pół roku. Oznacza to, że decydując się na taką lokatę zarobimy maksymalnie 4% (minus podatek 19%) bez gwarancji oprocentowania w kolejnych 6. miesiącach. Od poprzedniego wpisu… Więcej