Inflacja a rynek obligacji: co czeka inwestorów?

Opublikowano przez & w Bez kategorii.

Rynek długoterminowych obligacji skarbowych o stałym kuponie pozostawał w cieniu nie tylko trwającej hossy na rynkach akcji, ale też atrakcyjnych zysków z obligacji zmiennokuponowych. Przyczyną takiego zachowania obligacji o stałym kuponie było odwlekanie przez banki centralne początku cyklu obniżek stóp procentowych, spowodowane uporczywą inflacją. Wydaje się, że pojawiło się światełku w tunelu za sprawą stabilizacji… Więcej

Decyzja RPP korzystna dla inwestujących w fundusze niskiego ryzyka.

Opublikowano przez & w Bez kategorii.

Brak obniżek stóp procentowych RPP tłumaczy obawą o wzrost dynamiki inflacji w II. połowie tego roku. Utrzymanie wysokich stóp procentowych to dobra wiadomość dla klientów inwestujących w fundusze niskiego ryzyka, które w tym roku mogą po raz kolejny osiągnąć stopę zwrotu znacznie przekraczającą spadające oprocentowanie lokat bankowych.

Wyniki otwartych funduszy inwestycyjnych lepsze od inflacji CPI

Opublikowano przez & w Bez kategorii.

Z danych NBP z ostatnich 18. lat wynika, że wzrosty oprocentowania lokat bankowych występowały sporadycznie. Przeważały okresy spadku oprocentowania lokat w bankach. Większość lokat zakładanych przed rokiem realnie straciła. Dane NBP za wrzesień 2023 wskazują na spadek średniego oprocentowania nowych depozytów poniżej 5%. Oznacza to, że posiadacze lokat zakładanych we wrześniu 2022 nie tylko realnie… Więcej

Spadek oprocentowania lokat bankowych

Opublikowano przez & w Bez kategorii.

Decyzja RPP o gwałtownym cięciu st.% spowodowała gwałtowne spadki stawek WIBOR, od których zależy oprocentowanie lokat bankowych. Skoczyły rentowności naszych 10-latek o stałym kuponie, co może oznaczać, że rynek obawia się, że inflacja po wyborach wzrośnie i może być konieczna podwyżka st.%.

Lokaty przegrywają

Opublikowano przez & w Bez kategorii.

Z funduszami niskiego ryzyka, które w ostatnich 12 miesiącach zarobiły 8-10% bez żadnych warunków dodatkowych i limitów wpłat charakterystycznych dla lokat bankowych. RPP nie obniżyła st.%, co oznacza utrzymanie się dobrych perspektyw dla otwartych funduszy inwestycyjnych niskiego ryzyka. Znacznie więcej zarobiły fundusze średniego i wysokiego ryzyka.

Wzrost cen o 44%

Opublikowano przez & w Bez kategorii.

Prezes GUS ogłosił, że od marca 2017 do marca 2023 ceny wzrosły o 44%. Rosnąca inflacja bazowa oraz przedwyborcze rozdawnictwo rządzących mogą pogłębić realną stratę posiadaczy lokat bankowych.

Powtórka z historii, niekoniecznie korzystna dla klientów banków

Opublikowano przez & w Bez kategorii.

Podwyżki st.% skłaniają do poszukiwania najlepiej oprocentowanych lokat. Banki wiedzą, że spadek oczekiwań inflacyjnych doprowadzi do obniżek st.% – oferują więc oprocentowanie 8% rocznie, ale dla lokat np. na pół roku. Oznacza to, że decydując się na taką lokatę zarobimy maksymalnie 4% (minus podatek 19%) bez gwarancji oprocentowania w kolejnych 6. miesiącach. Od poprzedniego wpisu… Więcej

WIG po roku +32%

Opublikowano przez & w Bez kategorii.

Aktualizacja ostatniego wpisu: Stopy procentowe nadal w okolicach 0, Oficjalna inflacja CPI (szybki szacunek GUS) 4,3% r/r, Roczny wzrost WIG to +32%. Hosso trwaj!!!