Wyniki otwartych funduszy inwestycyjnych lepsze od inflacji CPI

Opublikowano przez & w Bez kategorii.

Z danych NBP z ostatnich 18. lat wynika, że wzrosty oprocentowania lokat bankowych występowały sporadycznie. Przeważały okresy spadku oprocentowania lokat w bankach. Większość lokat zakładanych przed rokiem realnie straciła. Dane NBP za wrzesień 2023 wskazują na spadek średniego oprocentowania nowych depozytów poniżej 5%. Oznacza to, że posiadacze lokat zakładanych we wrześniu 2022 nie tylko realnie… Więcej

Spadek oprocentowania lokat bankowych

Opublikowano przez & w Bez kategorii.

Decyzja RPP o gwałtownym cięciu st.% spowodowała gwałtowne spadki stawek WIBOR, od których zależy oprocentowanie lokat bankowych. Skoczyły rentowności naszych 10-latek o stałym kuponie, co może oznaczać, że rynek obawia się, że inflacja po wyborach wzrośnie i może być konieczna podwyżka st.%.

Lokaty przegrywają

Opublikowano przez & w Bez kategorii.

Z funduszami niskiego ryzyka, które w ostatnich 12 miesiącach zarobiły 8-10% bez żadnych warunków dodatkowych i limitów wpłat charakterystycznych dla lokat bankowych. RPP nie obniżyła st.%, co oznacza utrzymanie się dobrych perspektyw dla otwartych funduszy inwestycyjnych niskiego ryzyka. Znacznie więcej zarobiły fundusze średniego i wysokiego ryzyka.

Wzrost cen o 44%

Opublikowano przez & w Bez kategorii.

Prezes GUS ogłosił, że od marca 2017 do marca 2023 ceny wzrosły o 44%. Rosnąca inflacja bazowa oraz przedwyborcze rozdawnictwo rządzących mogą pogłębić realną stratę posiadaczy lokat bankowych.

Powtórka z historii, niekoniecznie korzystna dla klientów banków

Opublikowano przez & w Bez kategorii.

Podwyżki st.% skłaniają do poszukiwania najlepiej oprocentowanych lokat. Banki wiedzą, że spadek oczekiwań inflacyjnych doprowadzi do obniżek st.% – oferują więc oprocentowanie 8% rocznie, ale dla lokat np. na pół roku. Oznacza to, że decydując się na taką lokatę zarobimy maksymalnie 4% (minus podatek 19%) bez gwarancji oprocentowania w kolejnych 6. miesiącach. Od poprzedniego wpisu… Więcej

WIG po roku +32%

Opublikowano przez & w Bez kategorii.

Aktualizacja ostatniego wpisu: Stopy procentowe nadal w okolicach 0, Oficjalna inflacja CPI (szybki szacunek GUS) 4,3% r/r, Roczny wzrost WIG to +32%. Hosso trwaj!!!

Prawie zerowe st.% – jak długo?

Opublikowano przez & w Bez kategorii.

Masowe działania banków centralnych spowodowały, że gospodarki funkcjonują obecnie w środowisku ekstremalnie niskich/ujemnych st.%. Nie wiadomo jak długo gospodarki będą funkcjonowały z ekstremalnie niskimi/ujemnymi st.%, ale Fed potrzebował prawie 7. lat aby zacząć podwyższać st.% po krachu z 2008 r., a EBC nie udało się to do tej pory. Wysoka inflacja sprawia, że trzymanie pieniędzy… Więcej

Najlepsze inwestycje

Opublikowano przez & w Bez kategorii.

Czy najmodniejsze inwestycje to najlepsze inwestycje? Tak, ale dla spekulanta o silnych nerwach. Obecny krach udowadnia, że szukając modnych „okazji” inwestycyjnych powinniśmy dużą uwagę zwracać na ich płynność. Taką możliwość dają otwarte fundusze inwestycyjne zmuszone ustawą do dywersyfikacji swoich lokat. Moi Klienci ochronili zainwestowany kapitał pomimo marcowego załamania na giełdach. Będą więc mogli uczestniczyć w… Więcej