Ciekawe zestawienie lokat dla milionerów przygotował w artykule z 31.10.2019 r. Bankier.pl.


Posiadacze miliona uzyskają w bankach od 0,85% do 2,85% rocznie (w niektórych wymagane jest spełnienie warunków dodatkowych) bez gwarancji wysokości oprocentowania po zakończeniu okresu lokaty. Także bez gwarancji wypłaty pieniędzy powyżej kwoty gwarantowanej przez BFG.pl. Wysokość oprocentowania zależy od deklarowanego okresu.

Proponowane przeze mnie otwarte fundusze inwestycyjne niskiego ryzyka w ciągu ostatnich 365 dni zarobiły od 2,2% do 3% bez gwarancji osiągnięcia podobnej stopy zwrotu w przyszłości ale też bez żadnych warunków dodatkowych. Aby tyle zarobić nie trzeba było wcześniej deklarować kwoty oraz okresu inwestycji. Inwestorzy w tych funduszach zyskali taki sam procent w ciągu ostatnich 365 dni niezależnie od wysokości wpłaconej kwoty pomimo tego, że fundusze inwestycyjne nie mogą ustawowo gwarantować osiągnięcia zysku.

Jakie było uśrednione oprocentowanie Państwa lokat bankowych w ostatnich 12 miesiącach?