Ciągłe monitorowanie inwestycji

Ciągły dostęp do kapitału

Zorientowanie na potrzeby klienta

Uczciwe i proste umowy

Otwarte fundusze inwestycyjne dla firm i osób zamożnych

Witam na mojej stronie internetowej. Jeśli szukacie Państwo niezależnego doradcy finansowego, trafiliście pod dobry adres!

Na rynku istnieje wiele sposobów na zagospodarowanie nagromadzonego kapitału. Jednym z najskuteczniejszych są otwarte fundusze inwestycyjne licencjonowane i nadzorowane przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Potrzeba jednak dużej wiedzy i doświadczenia, by właściwie ocenić dostępne na rynku oferty. Trzeba umieć nie tylko odpowiednio dobrać te instrumenty, ale także na bieżąco je monitorować i w razie potrzeby dokonywać potrzebnych korekt. Jest to szczególnie ważne wtedy, gdy szukamy funduszy inwestycyjnych dla firm – wtedy bowiem powierzamy cudze (często niemałe) pieniądze zewnętrznemu podmiotowi, ale w dalszym ciągu jesteśmy za nie odpowiedzialni. A inwestycja w fundusze inwestycyjne nigdy nie gwarantuje osiągnięcia zysku.

Świadomi inwestorzy wiedzą, że najlepiej, by wszystkim tym operacjom towarzyszył niezależny doradca finansowy zorientowany na potrzeby Klienta.  Wtedy mamy pewność, że proponuje on np. otwarte fundusze inwestycyjne dla firm i osób zamożnych, które w danym momencie najlepiej  dostosowane do profilu ryzyka inwestora, a nie te, z których dostanie największą prowizję. Dodatkowo taki niezależny doradca finansowy na bieżąco monitoruje notowania funduszy inwestycyjnych i w razie niekorzystnej koniunktury, może np. zalecić zmianę dotychczas wybranych lub wręcz przeciwnie – podpowiedzieć, że bessa jest chwilowa i nie warto się nią martwić.

Jeśli chcecie Państwo inwestować pieniądze, uchronić je przed inflacją lub dywersyfikować swoje aktywa, najlepszym wyborem będą otwarte fundusze inwestycyjne. Zarówno przy ich wyborze, jak i w trakcie zarządzania nimi, służę wiedzą i doświadczeniem zbieranymi przez lata pracy. Moją specjalizacją są otwarte fundusze inwestycyjne dla firm i osób zamożnych.