Aktualności

Obligacje GetBack S.A.

Zawsze uczulam Klientów na oferty obligacji korporacyjnych  (takie emitował min. GetBack S.A.). Nie sprzedawałem i nie sprzedaję obligacji korporacyjnych z trzech powodów: w przypadku problemów emitenta obligacji, posiadacz obligacji ryzykuje cały zainwestowany kapitał nawet profesjonalny inwestor może mieć problem z prawidłową oceną zabezpieczenia obligacji korporacyjnych obligacje korporacyjne na naszym rynku są produktami o niskiej płynności,… Więcej

Ujemne realne stopy procentowe, jak długo?

Członkowie Rady Polityki Pieniężnej prognozują utrzymywanie się ujemnych realnych stóp procentowych do końca 2018 roku. Ujemna realna stopa procentowa to strata dla posiadacza lokaty bankowej. Powstaje gdy wyższa inflacja zjada zysk z lokaty, pomniejsza kwotę początkowego depozytu. Źródło: NBP.pl, Zapis konferencji prasowej po posiedzeniu decyzyjnym RPP w dniach 04–05 kwietnia 2017 roku.

Kolejny miesiąc wzrostu inflacji

GUS podał, że w lutym wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wzrósł w ujęciu rocznym o 2,2%. Banki nie muszą podnosić oprocentowania lokat, tak więc trzymanie pieniędzy w banku może przynieść realna stratę. Jak są oprocentowane Państwa lokaty?

Dyrektywa BRRD

BRRD – Bank Recovery and Resolution Directive jest odpowiedzią na kryzys finansowy z 2008 r., w wyniku którego rządy wielu państw europejskich były zmuszone ratować banki przed bankructwem z pieniędzy podatników, a także kosztem gigantycznego zadłużenia. Dyrektywa jako akt prawny nie wchodzi bezpośrednio do prawodawstwa krajów unijnych. Zamiast tego wyznacza ramy i minima, do których… Więcej

Porównanie prowizji i opłat w polskim sektorze bankowym

NBP.pl w raporcie „Porównanie prowizji i opłat w polskim sektorze bankowym” policzył, że średnia miesięczna opłata za prowadzenie standardowego rachunku bankowego dla klientów detalicznych w badanych 18 bankach od grudnia 2014 wzrosła o prawie 24%. Z kolei średnia opłata w czerwcu 2015 za użytkowanie karty debetowej wzrosła o 38,43%. Źródło NBP.pl Treści zawarte na stronie… Więcej