Osoba fizyczna, list referencyjny z 24 maja 2021, czyli 15 lat minęło…

Pan Piotr Bralczyk prowadzi moje osobiste interesy kapitałowe w funduszach od 2006 r.

Przedtem powierzyłem je Commercial Union po czym po czterech latach zgodnie z ich obietnicą, że nie stracę, nie straciłem, ale i nic nie zyskałem, a inflacja rosła. P. Piotr wykazuje się gruntowną znajomością rynku i z jego fachowych porad jestem zadowolony.

Odznacza się rzetelnością w częstym sporządzaniu raportów, reaguje na zawirowania na rynku, podpowiadając posunięcia stosowne do sytuacji. Dzięki temu w czasach  inflacji udało się uchronić moje oszczędności przed realnym spadkiem wartości., a w niektórych funduszach osiągnąć zysk.       

Gorąco polecam

 

Osoba fizyczna, list referencyjny z 23 września 2019

W styczniu 2017 rozpoczęłam współpracę z Panem Piotrem Bralczykiem w przedmiocie zarządzania moim osobistym kapitałem finansowym. Dotychczasowe rozczarowania wynikające z moich inwestycji skłoniły mnie do zaufania Panu Piotrowi i wpłacenia pieniędzy na rachunki wskazanych funduszy inwestycyjnych.

Przez okres ostatnich trzech lat rynek finansowy doświadczył wielu niespodziewanych turbulencji. Ponadprzeciętna wiedza Pana Piotra, zdolność wyciągania wniosków i przewidywania następstw podejmowanych decyzji na arenie krajowej i światowej pozwoliły mi niejednokrotnie uniknąć negatywnych skutków działań, to jest utraty zainwestowanych środków.

Doceniam nie tylko wiedzę i kompetencje Pana Piotra, ale również solidność w kontaktach z klientem. Czuję, że moje pieniądze są bezpieczne, nie tracą na wartości i są pod stałym nadzorem.

Z czystym sumieniem polecam Pana Piotra Bralczyka jako profesjonalnego doradcę finansowego.

Z poważaniem,

 

Osoba prawna, list referencyjny z 19 kwietnia 2016

Od kwietnia 2014 pan Piotr Bralczyk aktywnie doradza Prowincji w inwestowaniu środków finansowych w fundusze inwestycyjne. Fachowa i rzetelna prezentacja możliwości lokowania kapitału oraz wiarygodne referencje przekonały nas do współpracy z doradcą finansowym panem Bralczykiem.

Na podstawie współpracy z ostatnich dwóch lat zaświadczam o wysokich kompetencjach w znajomości rynku oraz produktów które poleca pan Bralczyk.

Minimalizacja ryzyka poprzez dywersyfikację, dobór właściwego produktu, pilotowanie zawierania umów, co miesięczne raporty z analizą rozwoju inwestycji jak również osobiste zaangażowanie i wysoka dostępność są atutami doradcy finansowego pana Bralczyka.

Z pełną satysfakcją polecam usługi pana Piotra Bralczyka, który przełamuje stereotypy lokowania środków w lokaty i umowy firm ubezpieczeniowych, proponując stabilne i wygodne instrumenty finansowe.

Z poważaniem

Ekonom Prowincji


Osoba prawna, list referencyjny z 12 lutego 2013

Dyrektor Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego informuje, że od marca 2010r. placówka podjęła współpracę w zakresie doradztwa finansowego z Panem Piotrem Bralczykiem. Monitoring, zaangażowanie, zawsze bieżąca informacja oraz skuteczność działania, to atuty współpracy z panem Bralczykiem. Jest bardzo kontaktowy, sumienny, odpowiada na pytania tak że każdy jest w stanie zrozumieć wszelkie zawiłości. Dzięki współpracy udało nam się wygenerować zyski większe niż na lokatach bankowych.

Z wielką satysfakcją i pełną odpowiedzialnością polecam Pana Piotra Bralczyka jako profesjonalnego doradcę finansowego z elastycznym podejściem do klienta.

Z poważaniem
Dyrektor Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego


Osoba prawna, list referencyjny z marca 2012

Spółdzielnia Mieszkaniowa z pełną odpowiedzialnością poleca usługi doradcy finansowego Pana Piotra Bralczyka. W czasie naszej już kilkuletniej współpracy wykazał się pełnym profesjonalizmem i odpowiedzialnością za środki finansowe inwestowane przez Spółdzielnię w fundusze inwestycyjne. Jest specjalistą kontaktowym, otwarcie i rzetelnie przedstawiającym zmiany na rynku finansowym, dbającym o pełną ochronę klienta.

Prezes Zarządu…       Członek Zarządu…


Osoba prawna, list referencyjny z 18 marca 2011

Pan Piotr Bralczyk rozpoczął współpracę z naszą firmą w 2008 roku. Obecnie pan Piotr Bralczyk wskazuje naszej firmie sposoby inwestycji długo i krótkoterminowych.
Pan Piotr Bralczyk jest specjalistą w swojej dziedzinie, a realizując zlecenia, daje dowód solidnego i profesjonalnego podejścia do wykonywanych zadań. Dzięki swojej dyspozycyjności pomaga nam sprawnie reagować na zmiany dotyczące prowadzonych inwestycji.

Proaktywnie pomaga również w wypracowaniu i regularnej weryfikacji naszej strategii inwestycyjnej.
Mogę z całą pewnością polecić pana Piotra Bralczyka każdemu potencjalnemu inwestorowi, który szuka godnego zaufania doradcy finansowego.

Członek Zarządu….


Osoba prawna, list referencyjny z marca 2011

Pan Piotr Bralczyk, od 2007 roku wskazuje oraz nadzoruje sposób lokowania nadwyżek finansowych Zgromadzenia. Dzięki jego rozważnym decyzjom, doświadczeniu i rzetelności, fundusze naszego Zgromadzenia ochroniły kapitał przed inflacją oraz pomnożyły lepiej niż na lokacie.

Pan Piotr Bralczyk, z nałożonych zadań wywiązuje się bardzo sumiennie, wykazuje dużą dyspozycyjność, fachowość i znajomość rynku finansowego.
Jest człowiekiem rozumiejącym zasady współpracy zawodowej i rozumie indywidualne potrzeby Klienta.

Osoba odpowiedzialna za finanse Zgromadzenia….


Osoba prawna, list referencyjny z dnia 10.03.2011

Pan Piotr Bralczyk od października 2007 roku doradza nam w kwestii tymczasowego lokowania środków które otrzymujemy od sponsorów na inwestycje i działalność duszpasterską. Otrzymanych środków nie wykorzystujemy w całości od razu, a zależy nam na tym aby przetrzymywane środki nie tylko nie traciły na wartości z powodu inflacji, ale również się pomnożyły. Pan Bralczyk doradza nam sposoby stabilnego lokowania naszych środków finansowych. Doradztwo pana Bralczyka pozwoliło nam na zastosowanie instrumentów finansowych niskiego ryzyka, aby ochronić przed inflacją, a nawet znacznie powiększyć (bardziej niż pozwalają na to lokaty bankowe) nasze środki finansowe. Pan Piotr charakteryzuje się bardzo dobrym zrozumieniem potrzeb klienta, umie doradzić odpowiednią strategie oszczędzania, jest bardzo dyspozycyjny, prezentuje rozległą wiedzę i doświadczenie w zakresie stosowania różnych instrumentów finansowych.

Superior Domu Zakonnego…


Osoba prawna, list referencyjny z 20 października 2009

Zarząd Spółdzielni informuje, że od 2007 roku pan Piotr Bralczyk wskazuje  oraz nadzoruje sposoby lokowania naszych środków finansowych. Pan Piotr to kompetentny doradca finansowy szybko reagujący na zmieniające  się trendy na rynkach finansowych. Udziela wyczerpujących wyjaśnień na  zapytania i wątpliwości Klienta przed podjęciem decyzji inwestycyjnych.

Pomimo ogólnoświatowego kryzysu na rynkach finansowych, dzięki panu Piotrowi  nasze inwestycje przynoszą zysk znacznie przekraczający oprocentowanie lokat  bankowych.
Korzystamy z przemyślanego doradztwa pana Piotra Bralczyka w lokowaniu naszych nadwyżek środków finansowych np. poprzez dywersyfikację ryzyka inwestycyjnego.

Z pełną odpowiedzialnością polecamy pana Piotra Bralczyka jako  profesjonalnego doradcę finansowego do współpracy w tym zakresie.

Prezes Zarządu….. Członek Zarządu……


Osoba prawna, list referencyjny z 26 maja 2009

Informuję, że pan Piotr Bralczyk od września 2007 roku wskazuje oraz nadzoruje sposoby stabilnego lokowania naszych środków finansowych. Współpraca z panem Piotrem Bralczykiem pozwoliła w sposób bezpieczny powiększyć oraz ochronić przed inflacją nasze środki finansowe. Pan Piotr jest bardzo dyspozycyjny, prezentuje dużą wiedzę w zakresie stosowania różnych instrumentów finansowych i ma dobre rozeznanie w sytuacji ekonomicznej.

Dyrektor….