Zawsze uczulam Klientów na oferty obligacji korporacyjnych  (takie emitował min. GetBack S.A.).

Nie sprzedawałem i nie sprzedaję obligacji korporacyjnych z trzech powodów:

  1. w przypadku problemów emitenta obligacji, posiadacz obligacji ryzykuje cały zainwestowany kapitał
  2. nawet profesjonalny inwestor może mieć problem z prawidłową oceną zabezpieczenia obligacji korporacyjnych
  3. obligacje korporacyjne na naszym rynku są produktami o niskiej płynności, szybka ich sprzedaż może się wiązać z koniecznością akceptacji straty rzędu 30-50%

Oferuję tylko otwarte fundusze inwestycyjne gdzie płynność jest nieporównywalnie większa, a ryzyka monitorują specjaliści.