Inwestujących w fundusze niskiego ryzyka, których rentowności brutto przekraczają 8% w perspektywie 12 miesięcy. To lepiej niż na lokatach bankowych.