1. Od nowego roku obowiązuje o 20% niższa opłata za zarządzanie w funduszach inwestycyjnych otwartych. To element obniżania opłat rekomendowany od kilku lat przez KNF.
  2. Korekta na rynkach uatrakcyjnia ceny akcji i obligacji.